Iš viso rezultatų:

Želdiniai

Leidimai kirsti ir genėti želdinius

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbams leidimus išduoda seniūnijų seniūnai bei Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas, atsakingas už želdinių tvarkymą ir priežiūrą.

Prašymus dėl medžių kirtimo, genėjimo prašome pateikti seniūnijai, kurioje yra jūsų nurodyti želdiniai arba Trakų rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo langelyje arba atsiųsti el. p.: inute.neverovskiene@trakai.lt .

Prašymo forma.

Teisės aktai:

2018-11-15 Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklės

2008-01-31  LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-87 "Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008-03-12 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 206 "Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems"

LR Želdynų įstatymas

2008-06-26 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343 Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo


ŽELINIŲ INVENTORIZACIJA

Trakų senamiesčio želdinių inventorizacija 2018 m.

Planšetų planas

Taksoraštis

Planšetas nr. 1
Planšetas nr. 2
Planšetas nr. 3
Planšetas nr. 4
Planšetas nr. 5
Planšetas nr. 6
Planšetas nr. 7
Planšetas nr. 8
Planšetas nr. 9
 

Lentvario miesto želdinių inventorizacija 2019 m.

Planšetų planas
 
Taksoraštis
 
Planšetas nr. 1
Planšetas nr. 2
Planšetas nr. 3
Planšetas nr. 4
Planšetas nr. 5
Planšetas nr. 6
Planšetas nr. 7
Planšetas nr. 8
Planšetas nr. 9
Planšetas nr. 10
Planšetas nr. 11
Planšetas nr. 12
Planšetas nr. 13
Planšetas nr. 14
Planšetas nr. 15
 
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistę Inutę Neverovskienę tel. 8 528 41250, el.p. inute.neverovskiene@trakai.lt 
 
 

Lentvaris pasipuošė naujais želdiniais

Dar 2018 metais vyko Vytauto g. rekonstrukcija, kurios metu, platinant gatvę reikėjo iškirsti keletą medžių. Žinoma už sveikų medžių pašalinimą buvo paskaičiuota ir sumokėta želdinių atkuriamoji vertė.

Per 2018 metus buvo gauta į savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programą 5 187 eur už želdinių atkuriamąją vertę. O 2019 metais šios lėšos panaudotos naujo želdyno įrengimui.

Šių metų lapkričio mėnesį Vytauto gatvėje, Lentvaryje buvo pasodinti 39 nauji medžiai.

Atsižvelgta į augusių medžių asortimentą, miestui buvo parinktos labai panašios medžių rūšys kaip prieš gatvės rekonstrukciją augusios.

Šiuo metu gatvės želdinius papildė 18 vnt. himalajinių beržų „Doorenbos“, pasodinti 4 europiniai maumedžiai, 4 sidabriniai klevai ir 3 pelkiniai koloniniai ąžuolai.

Tikimės, kad visi šie medžiai bus saugomi, gerbiami ir teiks bendruomenei džiaugsmo, o karštą vasaros dieną suteiks pavėsį.

 
 
Atgal