Iš viso rezultatų:

Maudyklų vandens tyrimai

 

TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“

 


 Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. liepos 29 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose. Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

2020 m. liepos 27 d. paimti maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Galvės ežeras

2020.07.27

8

63,8

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2020.07.27

<3

3,1

netirta

nėra

 

Akmenos ežeras

2020.07.27

neaptikta

4,1

nerasta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2020.07.27

4

9,8

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2020.07.27

4

4,1

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2020.07.27

7

172,3

netirta

nėra

 

Vikokšnio ežeras

2020.07.27

9

20,1

netirta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2020.07.27

<3

2

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2020.07.27

7

1

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2020.07.27

15

13,4

 netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  


Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. birželio 16 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2020 m. liepos 14 d. paimti maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Galvės ežeras

2020.07.14

3

3,1

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2020.07.14

<1

<1

netirta

nėra

 

Akmenos ežeras

2020.07.14

<1

<1

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2020.07.14

4

<1

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2020.07.14

<3

52

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2020.07.14

<1

3,1

netirta

nėra

 

Vikokšnio ežeras

2020.07.14

<1

<1

netirta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2020.07.14

7

<1

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2020.07.14

3

<1

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2020.07.14

<1

<1

 netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  


Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. birželio 30 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2020 m. liepos 2 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Galvės ežeras

2020.06.30

5

12,1

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

Informacija atnaujinta: 2020-07-29 Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis