Iš viso rezultatų:

Maudyklų vandens tyrimai

 

TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“

 

REKOMENDACIJOS

DĖL SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMO PAPLŪDIMIUOSE KARANTINO METU

Artėja šiltasis metų sezonas, kai norėsis vis daugiau laiko praleisti prie vandens, tačiau tai turi būti ne tik smagu, bet ir saugu.

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją ir nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. šalyje paskelbtą karantino režimą, teikia rekomendacijas dėl sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo paplūdimiuose karantino metu:

  • paplūdimiuose nesilankyti asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).
  • paplūdimiuose būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų ir asmenų grupių), vengti tiesioginio fizinio kontakto;
  • vyresniems nei 6 metų asmenims, viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse; už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus; maudantis paviršiniuose vandens telkiniuose ar užsiimant vandens sportu ir pramogomis;
  • laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
  • paplūdimiuose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia 2 metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas). Jeigu rizikos grupės asmenys lankosi paplūdimiuose, rekomenduojama itin atidžiai laikytis saugaus atstumo (ne mažiau nei 2 metrų) nuo kitų asmenų;
  • Kviečiame lankytojus už prekes ir (arba) paslaugas paplūdimyje atsiskaityti ne grynaisiais pinigais;
  • Aktyvaus laisvalaikio užsiėmimams skirtais įrenginiais, sporto paskirties inžineriniais statiniais galima naudotis, jeigu vienam asmeniui tenka ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių (šis draudimas netaikomas ne didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus).

INFORMACINIS PRANEŠIMAS SUINTERESUOTAI VISUOMENĖS GRUPEI DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ ĮTEISINIMO IR MAUDYKLŲ BEI SMĖLIO STEBĖSENOS

2020-05-07

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 9 punktą, Savivaldybė informuoja, kad šiuo metu rengiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo:  Akmenos ež. ir Vilkokšnio ež.. Šių paplūdimių maudyklos ir papildomai Totoriškių ež., Galvės ež., Skaisčio ež., Lukos ež., Lentvario ež., Aukštadvario HE tvenkinys, Gilušio ež., Babruko ež. maudyklos maudymosi sezono metu bus stebimos pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę (visuomenę, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu) iki š. m. birželio 18 d. pateikti pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl šių Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai, tel. nr. (8 528) 41 250 arba el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt .

2020 metų mėginių paėmimo grafikas

 

Eil. Nr.

Maudyklos koordinatės

Maudyklos pavadinimas

Mėginių paėmimo data

1.

54,6432 24,9248

Totoriškių ežeras (maudykla kitoje ež. pusėje nuo miesto)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

2.

54,669347

24,936292

Galvės ežeras (Užutrakio g.)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

3.

54,663203

24,909424

Akmenos ežeras (pagrindinis paplūdimys)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

4.

54,654038

24,952271

Skaisčio ežeras (Miškininkų poilsiavietė Varnikų k.)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

5.

54,6420 24,9368

Lukos ežeras (Nemuno sporto bazė)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

6.

54,6542 25,0386

Lentvario ežeras (maudykla)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

7.

54.5047 24.6715

Vilkokšnio ežeras (maudykla)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

8.

53.3613 60.48553

Aukštadvario HE tvenkinys (maudykla)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

9.

55.7758

60.63316

Gilušio ežeras (maudykla Gratiškių k., tarp Gratiškių g. – Šaltinių g.)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

10.

56.0146

60.54359

Babruko ežeras (maudykla prie Trasalio)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

2020 metų maudyklų paplūdimio smėlio mėginių paėmimo grafikas

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

1.

Akmenos ežeras  (maudykla prie Arakalnio) Paplūdimio tinklinio aikštelė

gegužės 25 d.

birželio 29d.

liepos 27d.

rugpjūčio 24d.


Informacija APIE

maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymĄ

1 lentelė. 2020 m. numatomų stebėti maudyklų sąrašas

Eil. Nr.

Maudyklos pavadinimas

Informacija apie paplūdimio įteisinimą, nurodant nutarimą / sprendimą

Pastabos

1

2

3

5

1.

Akmenos ežeras

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28d. sprendimas Nr. S1-178

 

2.

Totoriškių ežeras

   

3.

Galvės ežeras

   

4.

Skaisčio ežeras

   

5.

Lukos ežeras

   

6.

Lentvario ežeras

   

7.

Vilkokšnio ežeras

 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19d. sprendimas Nr. 196  

2 lentelė. 2020 m. maudyklų stebėsenos kalendorinis grafikas

Eil. Nr.

Maudyklos pavadinimas

Mėginių paėmimo data

 

 

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

1.

Totoriškių ežeras (maudykla kitoje ež. Pusėje nuo miesto)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

2.

Galvės ežeras (prie sporto centro)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

3.

Akmenos ežeras (pagrindinis paplūdimys)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

4.

Skaisčio ežeras (Miškininkų poilsiavietė Varnikų k.)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

5.

Lukos ežeras (Nemuno sporto bazė)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

6.

Lentvario ežeras (maudykla)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

7.

Vilkokšnio ežeras (paplūdimys)

25 d.

1 d.; 15 d.; 29d.

13 d.; 27d.

10 d.; 24 d.

7 d.

3 lentelė. Asmens, atsakingo už maudyklų priežiūrą, kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė

Inutė Neverovskienė

Atstovaujama organizacija

Trakų rajono savivaldybės administracija

Pareigos

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Adresas

Vytauto g. 33, Trakai

Telefonas

8 528 41250

El. paštas

inute.neverovskiene@trakai.lt


Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie viso sezono Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai buvo atliekami nuo 2019-05-23 iki 2019-09-09. Jie parodė, kad Trakų rajono paplūdimių maudyklų vanduo visą sezoną buvo geros kokybės ir buvo tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Margio, Gilušio, Babruko ežerų maudyklose.

2019 metais atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ SUVESTINĖ

MAUDYKLOS PAVADINIMAS
Galvės ežeras
Totoriškių ežeras
Akmenos ežeras
Skaisčio ežeras
Lukos ežeras
Lentvario ežer Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis