Iš viso rezultatų:

Civilinės būklės aktų statistika

Trakų rajono savivaldybėje 2020 metais

Birželio mėnesį:

▪ Įregistruotos 27 santuokos. Jauniausioji nuotaka turėjo 20 m., jauniausias jaunikis – 23 m., vyriausioji ištekėjo 37 m., vyriausias vedė 36 m. 1-ąjį kartą tuokėsi 25 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 2 poros. Į  apskaitą įtraukta 10 santuokų, sudarytų bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, 6 santuokos registruotos jaunųjų pasirinktose vietose: poilsio kompleksuose "Tony Resort" (2), "Margio  krantas" (2), "Riterio krantas" (1), Užutrakio dvare (1). 

▪ Bendruomenė praturtėjo 23 naujagimiais, iš jų 13 berniukų ir 10 mergaičių. 1-ojo vaiko susilaukė 10 motinų, 2-ojo – 8 motinos, 3-ojo – 3 motinos, 4-ojo – 1 motina, 7-ojo – 1 motina. 4 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Jauniausiai mamai – 17 metų, vyriausiai – 40 metų. Jauniausiam tėvui 26 metai, vyriausiam – 68 metai.

▪ Išsituokė 6 poros. 2 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 poros turėjo 1 vaiką. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 5 iki 10 metų –1 pora, 3 poros – virš 20 metų. Jauniausia išsituokusioji turėjo 29 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 31 metus, vyriausioji – 47 metus, vyriausias – 53 metus. Ilgiausiai santuoka truko 28 m., trumpiausiai – 2 metus.

▪ Mirė 29 gyventojai: 17 vyrų ir 12 moterų. Jauniausias velionis turėjo  28 m., jauniausia – 54 m., vyriausias vyras – 84 m., moteris – 96 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 6 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 9 - Lentvario seniūnijoje, 5 - Rūdiškių seniūnijoje, 2 - Aukštadvario seniūnijoje,  1 - Paluknio seniūnijoje, 3 - Onuškio seniūnijoje, 3 mirusiųjų gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

Gegužės mėnesį:

Įregistruota 10 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 7 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 3 poros. Įtrauktos į apskaitą 3 santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Įregistruota 1 santuoka su užsienio valstybės piliečiu (Gruzijos).

▪ Bendruomenė praturtėjo 19 naujagimių, iš jų 10 berniukų ir 9 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 10 motinų, 2-ojo – 7 motinos, 3-ojo – 2 motinos. 7 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Įtraukti į apskaitą 2 vaikų, gimusių užsienio valstybėje (Vokietija), gimimai. Jauniausiai mamai – 21 metai, vyriausiai – 29 metai. Jauniausiam tėvui 22 metai, vyriausiam – 50 metų.

▪ Išsituokė 6 poros. 3 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 1 pora turėjo 1 vaiką, 1 pora - 2 vaikus, 1 pora – 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 10 iki 20 metų – 3 poros, 1 pora – 28 metus. Jauniausia išsituokusioji turėjo 19 metų, jauniausias išsiskyręs turėjo 20 metų, vyriausioji – 48 metus, vyriausias – 49 metus. Ilgiausiai santuoka truko 28 m., trumpiausiai – 1 metus.

▪ Mirė 32 gyventojai: 15 vyrų ir 17 moterų. Jauniausias velionis turėjo  41 m., jauniausia – 53 m., vyriausias vyras – 88 m., moteris – 93 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 5 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 2 - Senųjų Trakų seniūnijoje,  15 - Lentvario seniūnijoje, 2 - Rūdiškių seniūnijoje, 2 - Aukštadvario seniūnijoje,  1 - Paluknio seniūnijoje, 3 - Onuškio seniūnijoje, 2 mirusiųjų gyvenamoji vieta nedeklaruota, arba už Trakų rajono ribų.

Balandžio mėnesį:

▪ Įregistruota 10 santuokų. 1-ąjį kartą tuokėsi 4 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 6 poros. Įregistruotos 2 santuokos su užsienio valstybės piliečiais (Rusijos, Gruzijos).

▪ Bendruomenė praturtėjo 21 naujagimiu, iš jų 13 berniukų ir 8 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 12 motinų, 2-ojo – 6 motinos, 3-ojo – 2 motinos, 4-ojo – 1 motina. 1 gimimas įregistruotas pripažinus tėvystę, 3 gimimai įregistruoti vienišų motinų. Jauniausiai mamai – 19 metų, vyriausiai – 44 metai. Jauniausiam tėvui 26 metai, vyriausiam – 59 metai.

▪ Išsituokė 12 porų. 6 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 4 poros turėjo 1 vaiką, 2 poros - 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 3 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 pora, nuo 11 iki 20 metų – 2 poros, nuo 21 ir daugiau – 6 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 31 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 35 metus, vyriausioji – 54 metus, vyriausias – 56 metus. Ilgiausiai santuoka truko 34 m., trumpiausiai – 2 metus.

▪ Mirė 34 gyventojai: 15 vyrų ir 19 moterų. Iš jų į apskaitą įtrauktos 2 asmenų, mirusių užsienio valstybėse (Jungtinė Karalystė, Vokietija), mirtys. Jauniausias velionis turėjo 26 m., jauniausia – 37 m., vyriausias vyras – 90 m., moteris – 94 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 6 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 4 – Senųjų Trakų seniūnijoje,  12 – Lentvario seniūnijoje, 1 - Rūdiškių seniūnijoje, 6 – Aukštadvario seniūnijoje, 2 – Onuškio seniūnijoje, 1 – Grendavės seniūnijoje. 2 mirusiųjų gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

Kovo mėnesį:

▪ Įregistruotos 6 santuokos. 1-ąjį kartą tuokėsi 3 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 3 poros. 

▪ Bendruomenė praturtėjo 21 naujagimiu, iš jų 12 berniukų ir 9 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 11 motinų, 2-ojo – 5 motinos, 3-ojo – 4 motinos, 4-ojo – 1 motina. 4 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę,  įtraukti į apskaitą 2 kūdikių, gimusių užsienio valstybėse (Norvegija, Jungtinė Karalystė), gimimai. Jauniausiai mamai – 23 metai, vyriausiai – 44 metai. Jauniausiam tėvui – 26 metai, vyriausiam – 45 metai.

▪ Išsituokė 8 poros. 5 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo po 1 vaiką, 1 pora - 2 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 1 pora, nuo 11 iki 20 metų – 3 poros, nuo 21 ir daugiau – 2 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 27 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 29 metus, vyriausioji – 57 metų, vyriausias – 59 metus. Ilgiausiai santuoka truko 35 m., trumpiausiai – 4 metus.

▪ Mirė 72 gyventojai: 32 vyrai ir 40 moterų. Iš jų į apskaitą įtraukta 1 asmens, mirusio užsienio valstybėje (Jungtinė Karalystė), mirtis. Jauniausias velionis turėjo 37 m., jauniausia – 39 m., vyriausias vyras – 94 m., moteris – 98 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 14 mirusiujų gyveno Trakų seniūnijoje, 8 – Senųjų Trakų seniūnijoje,  27 – Lentvario seniūnijoje, 7 – Rūdiškių seniūnijoje, 6 – Aukštadvario seniūnijoje, 1 – Paluknio seniūnijoje, 4 – Onuškio seniūnijoje, 2 – Grendavės seniūnijoje. 3 mirusiųjų gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

Vasario mėnesį:

 Įregistruota 14 santuokų. Jauniausioji nuotaka turėjo 22 m., jauniausias jaunikis – 24 m., vyriausioji ištekėjo 56 m., vyriausias vedė 58 m. 1-ąjį kartą tuokėsi 8 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 4 poros, 3-ąjį kartą 2 poros. Į apskaitą įtraukta 1 santuoka, sudaryta Ispanijoje ir viena santuoka, sudaryta bažnyčioje.

▪ Bendruomenė praturtėjo 27 naujagimiais, iš jų 19 berniukų ir 8 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 15 motinų, 2-ojo – 6 motinos, 3-ojo – 4 motinos, 4-ojo – 2 motinos.  Į apskaitą įtraukti 2 vaikų, gimusių užsienio valstybėse (Jungtinė Karalystė ir Vokietija ) gimimai, 3 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Jauniausiai mamai – 22 metai, vyriausiai – 43 metai. Jauniausiam tėvui – 24 metai, vyriausiam – 52 metai.

▪ Išsituokė 5 poros. 3 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 2 poros turėjo po 1 vaiką. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 2 poros, nuo 6 iki 10 metų – 2 poros, virš  20 metų – 1 pora. Jauniausia išsituokusioji turėjo 27 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 29 metus, vyriausioji – 53 metus, vyriausias – 53 metus. Ilgiausiai santuoka truko 28 metus, trumpiausiai – 3 metus.

 ▪ Mirė 35 gyventojai: 17 vyrų ir 18 moterų. Iš jų į apskaitą įtraukta 1 asmens, mirusio užsienio valstybėje (Jungtinė Karalystė), mirtis . Jauniausias velionis turėjo  52 m., jauniausia – 48 m., vyriausias vyras – 86 m., moteris – 99 m.  Pagal paskutinę gyvenąmąją vietą 6 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 3 - Senųjų Trakų seniūnijoje,  7 - Lentvario seniūnijoje, 6 - Rūdiškių seniūnijoje, 4 - Aukštadvario seniūnijoje, 2 - Paluknio seniūnijoje, 5 - Onuškio seniūnijoje, 1 - Grendavės, 1  mirusiojo gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

Sausio mėnesį:

Įregistruotos 5 santuokos. Jauniausioji nuotaka turėjo 22 m., jauniausias jaunikis – 25 m., vyriausioji ištekėjo 57 m., vyriausias vedė 59 m. 1-ąjį kartą tuokėsi 3 poros, 2-ajį kartą tuokėsi 2 poros. Į apskaitą įtraukta 1 santuoka, sudaryta Vokietijoje.

▪ Bendruomenė praturtėjo 21 naujagimiu, iš jų 16 berniukų ir 5 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 9 motinos, 2-ojo – 8 motinos, 3-ojo – 2 motinos, 4-ojo – 2 motinos.  Į apskaitą įtraukti 2 vaikų, gimusių užsienio valstybėje (Jungtinė Karalystė (2) ) gimimai, 6 gimimai įregistruoti pripažinus tėvystę. Jauniausiai mamai – 18 metų, vyriausiai – 42 metai. Jauniausiam tėvui – 22 metai, vyriausiam – 46 metai.

▪ Išsituokė 19 porų. 9 poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 7 poros turėjo 1 vaiką, 2 poros - 2 vaikus, 1 pora – 3 vaikus. Santuokoje išgyveno nuo 1 iki 5 metų – 9 poros, nuo 6 iki 10 metų – 3 poros, nuo 11 iki 20 metų – 4 poros, nuo 21 ir daugiau – 3 poros. Jauniausia išsituokusioji turėjo 24 metus, jauniausias išsiskyręs turėjo 25 metus, vyriausioji – 52 metus, vyriausias – 69 metus. Ilgiausiai santuoka truko 33 metus, trumpiausiai – 2 metus.

▪ Mirė 43 gyventojai: 24 vyrai ir 19 moterų. Iš jų į apskaitą įtraukta 1 asmens, mirusio užsienio valstybėje (Jungtinė Karalystė), mirtis ir įregistruota 1 užsienio valstybės piliečio (Ukrainos) mirtis. Jauniausias velionis turėjo 30 m., jauniausia – 61 m., vyriausias vyras – 85 m., moteris – 94 m. Pagal paskutinę gyvenamąją vietą 3 mirusieji gyveno Trakų seniūnijoje, 4 – Senųjų Trakų seniūnijoje,  14 – Lentvario seniūnijoje, 8 – Rūdiškių seniūnijoje, 6 – Aukštadvario seniūnijoje, 2 – Paluknio seniūnijoje, 4 – Onuškio seniūnijoje, 2 mirusiųjų gyvenamoji vieta nedeklaruota arba už Trakų rajono ribų.

 

 

Archyvas:

2019 metų statistika

2015 metų statistika 

2014 metų statistika

2013 metų statistika

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis